Dnes jsme opět zahájili nový školní rok a s radostí přivítali všechny naše žáky ve škole.
Největší zážitek to ale bezesporu byl pro novopečené nejmenší  školáčky. Ty, dříve než se přesunuli do svých tříd, paní ředitelka slavnostně a se vší parádou pasovala na prvňáčky naší školy.

Přejeme jim – ale i všem ostatním žákům – úspěšný a pohodový školní rok 2021/2022. 🙂

FOTOGALERIE ZDE

Společné třídní schůzky proběhnou v termínech:
1. ročník – 1. 9. 2021 – po pasování prvňáčků
2. – 3. ročník – 7. 9. 2021 od 16:00 hodin
4. – 5. ročník – 7. 9. 2021 od 16:30 hodin
6. – 7. ročník – 7. 9. 2021 od 17:00 hodin
8. – 9. ročník – 7. 9. 2021 od 17:30 hodin

 

Dodržujte, prosím, stanovené časy a zvýšená hygienická opatření (desinfekce rukou u vchodu, respirátor FFP2).

Vážení rodiče, máte-li ve škole více dětí, přijďte na první třídní schůzku, s dalším učitelem můžete konzultovat individuálně.

Děkujeme a těšíme se na Vaši účast. 🙂

1. ročník – testování 2. 9. 2021, 6. 9. 2021, 9. 9. 2021

2. – 9. ročník – testování 1. 9. 2021, 6. 9. 2021, 9. 9. 2021

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě – potvrzení o těchto skutečnostech je nutné předložit tištěné podobě.

Nebude-li zákonný zástupce žáka souhlasit s jeho testováním, musí pak dítě nosit respirátor po celou dobu pobytu ve škole, nesmí zpívat ani cvičit ve vnitřních prostorech.
Ve školní jídelně se stravuje odděleně.

V případě, že zákonný zástupce nesouhlasí ani s tímto opatřením, zůstává žák doma bez nároku na distanční výuku, rodič je povinen své dítě řádně omluvit třídnímu učiteli.

Testovaní žáci (popř. žáci s výjimkou – viz výše) nosí ochranu dýchacích cest ve společných prostorech (chodby, WC…), ve třídě při výuce nemusí.

 

Informace k pohybu třetích osob ve škole:

Třetím osobám (rodiče, zákonní zástupci aj.) je vstup do školy mimo výjimečných situací zakázán.

V případě pohybu ve škole musí dodržovat zvýšená hygienická opatření – desinfekce rukou u vstupu, po celou dobu mít nasazenou ochranu dýchacích cest (respirátor FFP2).