Sběrová akce

“ZELENÝ STROM”

Celkem  jsme společně nasbírali 6 840 kg papíru. To nám vyneslo v rámci 80ti ostravských škol krásné 33. místo.

 Výsledné pořadí našich nejlepších sběračů:

  1. Eliška Živčáková, II. A (2 261 kg)
  2. Nathan Brokeš, VII. B (515 kg)
  3. Tereza Klíčová, A  (426 kg)

 Výsledné pořadí tříd podle počtu sbírajících žáků:

  1.  Třída V. A
  2. Třída IV. B

Vítězům blahopřejeme a všem, kteří se na sběru papíru aktivně podíleli, děkujeme!!!

Ing. Kristýna Szeterlaková

Krásný výukový program, který v naší škole prožili žáci 8. a 9. tříd. v rámci projektu „ Na Formance to žije“.  Spoustu dosavadních vědomostí z oblasti fyziky a geologie jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži. Prožili jsme fajn dopoledne plné zážitků pod vedením animátorů ze spolku Z.A.D.E.K.

Ing. Iva Vaculíková

 

 

Dne 26. 6. 2019 proběhlo slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku. Odpolední čas byl věnován vzpomínání na vše krásné, co naše žáky potkalo za celou dobu jejich povinné školní docházky.  Žáci si připravili zábavný program, který bezpochyby zpestřil celé odpoledne. Při slavnostním předání pamětních listů nechyběly ani bývalé třídní učitelky a bývalá paní ředitelka, které s radostí přijaly pozvání od našich žáků, našly si volnou chvilku a přišly mezi nás.

S žáky se loučíme a ještě jednou jim přejeme vše dobré v jejich budoucích životních krocích.

Mgr. Petra Lasotová

Jako každoročně proběhl v úterý 25. 6. Olympijský den. Žáci 9. ročníků se tento den stanou kapitány družstva, které je složeno z žáků 1. – 8. roč. Družstva během dne plní jednoduché disciplíny pod vedením svých kapitánů. Spolupráce všech byla naprosto úžasná a o to nám všem jde.

Děkujeme všem rodičům, kteří se aktivně zapojili do přípravy, učitelům s pomocí a v neposlední řadě také Sdružení rodičů za občerstvení a odměny.

Věřím, že si všichni tento den užili. Hezké prázdniny.

 Mgr. Kovářová Dagmar

Fotogalerie zde

Video galerie zde

Třída 4. A zvládla další lekci dopravní výchovy – teoretickou i praktickou. Některé šikovné děti obdržely Průkaz cyklisty, vy ostatní zkusíte štěstí příští školní rok.

Mgr. Radka Mytyzková

Fotogalerie zde

V pátek 21.6.2019 navštívila třída 4.A obec Krmelín. V pekařství BOČEK nás naučili plést pletýnky, plnit koláče, smažit palačinky. Z Krmelínského kopce jsme pozorovali Ostravu. Výlet jsme zakončili v cukrárně. Počasí nám přálo a děti byly moc spokojené. Krásné prázdniny!
Mgr. Radka Mytyzková

Fotogalerie zde