Dětem IZS, které jsou žáky I. stupně ZŠ a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

 

SOUBORY KE STAŽENÍ:  

Testování-leták pro rodiče

Testování-leták pro žáky

ROZVRHY HODIN:

Word

Rozvrh hodin 1.A

Rozvrh hodin 1.B

Rozvrh hodin 1.C

Rozvrh hodin 2.A

Rozvrh hodin 2.B

Rozvrh hodin 2.C

PDF

Rozvrh hodin 1.A

Rozvrh hodin 1.B

Rozvrh hodin 1.C

Rozvrh hodin 2.A

Rozvrh hodin 2.B

Rozvrh hodin 2.C

 

V TÝDNU OD 19. 4. DO 23. 4. 2021 

PREZENČNÍ VÝUKA VE ŠKOLE: 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B

DISTANČNÍ VÝUKA: PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA, 1. A, 1. B, 1. C, 2. A, 2. B, 2. C + celý druhý stupeň

 

 

Středisko volného času Ostrava- Moravská Ostrava jako každoročně pořádá Olympiádu v jazyce anglickém. Ve školním roce 2020/2021 proběhne okresní, krajské i celostátní kolo soutěže v jazyce anglickém pouze v distanční formě, to znamená ONLINE.

V tomto školním roce se uskuteční pouze konverzační část soutěže. Písemná a poslechová část je z důvodu distančního průběhu soutěže zrušena.

Okresní kolo se konalo v pondělí 29. 3. 2021, online přes aplikaci ZOOM. Za naši školu soutěžil v kategorii I.A žák Jonáš Šonovský (7.B) a v kategorii II.A žákyně Jiřina Waluszová (9.B).

Jiřina Waluszová se v konkurenci dalších 16 velmi zdatných konverzujících umístila na krásném 7.místě.

Jonáš Šonovský ve své kategorii mezi dalšími 15ti účastníky ZVÍTĚZIL a zajistil si tak postup do krajského kola, které se koná dne 21.4.2021, opět distančně.

Oběma účastníkům děkujeme za vynikající a velmi úspěšnou reprezentaci školy, gratulujeme ke krásným výsledkům a Jonášovi držíme pěsti do dalšího kola.

 

Mgr. Eva Teichmanová

http://www.svcoo.cz/souteze-msmt-jazyk-anglicky/146-olympiada-v-jazyce-anglickem-2020-2021

Dne 19. 3. 2021 proběhlo na naší škole školní kolo mezinárodní soutěže „Matematický klokan“  formou online.

Soutěžilo se ve 2 kategoriích „Benjamín“ – žáci 6. a 7. ročníku

a „Kadet“ – žáci 8. a 9. ročníku.

Soutěže se zúčastnily třídy 6. A, B; 7. B; 9. A, B.

Zde se můžete podívat na výsledky:

KATEGORIE BENJAMÍN:

 1. MÍSTO: DAVID OLŠÁK –  7. B
 2. MÍSTO: JOSEF MAŇÁSEK – 6. B
 3. MÍSTO: KAREL KEJNOVSKÝ – 7. B

 

KATEGORIE KADET:

 1. MÍSTO: JIŘINA WALUSZOVÁ – 9. B
 2. MÍSTO: ONDŘEJ ŠABO – 9. A
 3. MÍSTO: ADRIANA MRKVICOVÁ – 9. B
                  VENDULA BRAVENCOVÁ – 9. A

Vítězům školního kola gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů při vzdělávacích soutěžích. Malé odměny na vás budou čekat ve škole.

Všem účastníkům soutěže také gratulujeme k pěkným výsledkům

a děkujeme za účast s plným nasazením.

 

V Ostravě dne 26. 3. 2021

Mgr. Marie Plášková

Po vzoru italského malíře Arcimbolda, který v 17. století maloval portréty osob sestavených z různých druhů ovoce a zeleniny, si zkusili žáci vytvořit vlastní kompozice. Vznikly nádherné obložené talíře z rozmanitých druhů surovin. Kompozice často připomínaly obličeje pestrých tvarů a výrazů.

Pokrmy byly nejenom vizuálně propracované, ale také jistě velmi chutné.

Více ve fotogalerii – ZDE

MgA. Karolína Bulová

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

blíží se doba zápisu  do 1. třídy a jistě se všichni předškoláci na tento svůj velký den těší. Bohužel v tuto chvíli nelze předvídat, jaká mimořádná opatření budou platit v době konání zápisu, zda budou moci být děti přítomny osobně.

Proto je organizace zápisu nastavena tak, aby umožňovala také distanční průběh, tzn. bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Samozřejmě pokud to bude možné, rádi se s vámi všemi setkáme osobně.

Zápis k povinné školní docházce v Základní škole Františka Formana 45 se uskuteční v termínu od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.
Osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude probíhat od 12. dubna do 23. dubna.

 • Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se v tomto termínu neuskuteční.
 • V letošním školním roce se k zápisu mohou hlásit děti narozené v září až prosinci roku 2014, dále pak v lednu až srpnu roku 2015.
 • Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte požádat o odklad povinné školní docházky podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/ 2004 (školský zákon), v platném znění. K žádosti o odklad je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Způsob podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání přihlášky (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost o přijetí si prosím vytiskněte a doručte vyplněnou na sekretariát školy těmito doporučenými způsoby:

 1. do datové schránky školy (ID datové schránky 92umqs3),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (sekretariat@zsfformana.cz),
 3. poštou (Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 268/45, 700 30 Ostrava-Dubina), rozhodující je datum podání na poštu,
 4. osobně (zákonný zástupce bez přítomnosti dítěte ve dnech od 12. dubna do 23. dubna)
 • Uvedené způsoby doručení žádosti stanovilo MŠMT.
 • Je zcela zřejmé, že možnost podat žádost datovou schránkou občana nebo e-mailem
  s elektronickým podpisem má patrně minimum rodičů, zůstává tedy způsob doručení doporučenou poštou nebo osobně.
 • Předpokládáme, že většina rodičů podá žádost osobně. Aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy, nabízíme Vám možnost rezervace termínu a času.
 • Osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude probíhat ve dnech od 12. dubna do 23. dubna. Termín a čas si prosím zarezervujte v níže přiloženém kalendáři: REZERVACE TERMÍNU ZÁPISU

V případě, že Vám žádný z nabízených termínů nebude vyhovovat, je možné se telefonicky domluvit na jiném termínu (ředitelka školy 725975571).

 • Ostatní uvedené způsoby podání žádosti je možné doručit v uvedeném termínu od 1. dubna do 30. dubna 2021.
 • Pokud by bylo podání žádosti učiněno jiným způsobem (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné ji do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit osobně (po telefonické domluvě 725975571).

Potřebné dokumenty:

 1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.
 2. Zápisní list pro školní rok 2021-2022.
 3. Rodný list dítěte – kopie.
 4. Žádost o odklad (s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a dětského lékaře nebo klinického psychologa, odevzdejte do 30. 4.).
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Motivační část zápisu

Jak již bylo uvedeno, je pravděpodobné, že motivační část zápisu bude letos zrušena. Tato mimořádná situace je pro děti určitě zklamáním, jistě se na svůj velký den těšily. Nechceme je o tento zážitek připravit, proto buď v měsíci červnu, nebo na začátku nového školního roku plánujeme uspořádání neformálního motivačního zápisu pro všechny přihlášené děti.  Naši žáci v rolích pohádkových bytostí společně s paní učitelkami 1. třídy  je provedou  školou, zasoutěží si, popovídají, zkrátka užijí si krásný den.  Věříme, že dětem tak zpříjemníme vstup do nové školy

a překonáme společně strach z neznáma. O termínu Vás budeme včas informovat.

 

Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám svěřujete vzdělávání toho nejcennějšího ve Vašem životě – svého dítěte.

Těší se na Vás

Mgr. Ludmila Večerková, ředitelka školy
a kolektiv zaměstnanců

 

Dokumenty ke stažení:
Tiskopisy jsou k dispozici ke stažení a tisku zde, rovněž je lze vyzvednout před hlavním vchodem ve vestibulu naší školy.

Formát Word

Žádost-o-přijetí-dítěte-k-základnímu-vzdělávání

Zápisní-list-žáka-školní-rok-2021-2022

Žádost-o-odklad-povinné-školní-docházky

Pravidla-pro-přijímání-dětí-do-1.třídy

 

Formát PDF

Žádost-o-přijetí-dítěte-k-základnímu-vzdělávání 

Zápisní-list-žáka-školní-rok-2021-2022

Žádost-o-odklad-povinné-školní-docházky

Pravidla pro přijímání dětí do 1. třídy

 

Přílohy

Proč si vybrat naši školu

Desatero-pro-prvňáčky

Jak-vybrat-školní-brašnu