Základní škola Fr. Formana se od ledna 2019 začala intenzivně věnovat nadprůměrně nadaným dětem. Právě pro ně jsme opět obnovili od září 2019 za finanční podpory statutárního města Ostravy Klub nadaných dětí.

Tento klub vymýšlí a nabízí zajímavé a netradiční aktivity směřující k uspokojení potřeb nadaných a šikovných dětí naší školy, které jeví zájem o hlubší učení a bádání. Klub je určen dětem  5. až 9. ročníků naší školy.

Koordinátorkou Klubu  nadaných dětí je Ing. Iva Vaculíková, tel.:  737 137 003,

email: iva.vaculikova@zsfformana.cz

Školní rok 2019/2020

Klub nadaných dětí zahájí svou činnost 23. 9. 2019 a bude se pravidelně scházet 1x měsíčně.

Pravidelné schůzky klubu nadaných dětí:

23.9. 2019 „Táhneme za jedno lano“

3.10. 2019 „Zlepši si techniku – báječné pokusy“

Listopad – „Umělcem přes noc – jak to chodí v galerii umění“

Listopad – „Cesty za dobrodružstvím“

Prosinec – „Marketing = reklama – vytvoř si vlastní logo“

Leden – „Tajemství fotografie“

Únor – „Ozoboti – základy robotiky a progamování“

Březen – „Chovatel a zoolog – péče o agamu, terárium x akvárium“

Duben – „Zábavná chemie – co si dneska vyrobíme?“

Květen – „Znáte termolis? – výroba vlastního trička“

Červen – „Ptačí výprava“

Dne 19. 9. 2019 pořádá na naší škole MENSA České republiky testování IQ.

Jedná se o neverbální test, který nevyžaduje předchozí znalosti. Zjišťuje skutečnou úroveň, zejména logického myšlení, a dokáže odhalit nadání i tam, kde tomu např. školní výsledky neodpovídají.

Testování ve škole je za snížený poplatek 150 Kč. Testování slouží především k vyhledávání nadaných dětí. Od října na naší škole bude opět fungovat klub nadaných dětí za finanční podpory statutárního města Ostravy, který vymýšlí a nabízí zajímavé a netradiční aktivity směřující k uspokojení potřeb nadaných a šikovných dětí naší školy, které jeví zájem o hlubší učení a bádání.

Vyplněnou přihlášku odevzdejte prosím nejpozději do 17. 9. 2019 a zároveň přihlaste dítě elektronicky na www.mensa.cz/testovani-iq

Název Vyučující/vedoucí Ročníky Den/čas
Dramatický kroužek Mgr. Komárková 2. – 4. ročník ST 14:30
Dramatický/divadelní kroužek Mgr. Popule II. stupeň PO 14:00 – 15:30
Dějepisný kroužek Mgr. Popule II. stupeň ÚT 14:00 – 15:30
Cvičení z AJ Mgr. Popule 6. a 7. ročník ČT 14:00 – 15:30
Cvičení z AJ Mgr. Popule 8. – 9. ročník PÁ 14:00 – 15:30
Mladý kutil Mgr. Ševčík II. stupeň PO 14:20 – 15:20
eTwinneři na Formance Mgr. Lasotová 7. – 8. ročník ST 14:00 – 15:30
Kaligrafický kroužek MgA. Bulová 8. – 9. ročník ÚT 14:15 – 15:15
Volejbalový kroužek Mgr. Habboudji II. stupeň ST 15:30 – 17:00,
PÁ 14:00 – 15:30
Ostraváček Mgr. Habboudji I. stupeň PO 13:30 – 15:00,
PÁ 13:30 – 15:00
Hravá matematika Mgr. Štěpankevičová 5. ročník ST 13:40 – 14:30
Mladý cyklista Mgr. Krausová 4. – 5. ročník ÚT 14:00 -15:00,
2. a 4.týden v měsíci
Mladý cyklista II Mgr. Kovářová 6. – 9. ročník ÚT 14:00 – 15:00,
2. a 4.týden v měsíci
Mladý vynálezce Mgr. Smělík I. stupeň bude upřesněno
Fotografický kroužek Ing. Szücz všechny ST nebo ČT 15:30 – 16:30

 

 

V pondělí 2. 9. 2019 k nám poprvé přišli malí žáčci do prvních tříd. Paní ředitelka je i s jejich rodinnými příslušníky přivítala před školou a pozvala je do Divadélka. Tam je čekalo vystoupení dvou šikovných mažoretek z oddílu Krokodýl, který trénuje u nás ve škole, a následně slavnostní pasování na prvňáčky naší školy. Pak se se svými p. učitelkami přesunuli do tříd.
Věříme, že našim prvňáčkům udělaly radost nejen dárečky, které obdrželi, ale hlavně zážitek ze slavnostního okamžiku, kdy se oficiálně stali školáky.

 

 

Jeden z nejlepších českých mažoretkových oddílů KROKODÝL OSTRAVA trénuje na naší škole. Mistři ČR, Mistři Evropy a dokonce i Mistři světa přijímají nová děvčata do svých řad. Přijďte se podívat na ukázkový trénink dne 3.9. v 16:30 v divadélku naší školy.

Zápis do ŠD ve školním roce 2019/2020

  • Pátek 30. srpna 2019 od 8:00 hod. – do 15:00 hod. v prostorách školní družiny
  • Pondělí 2. září 2019 od 6:00 hod. – do 17:00 hod. v prostorách školní družiny

Zapsány musí být i děti, které již ŠD navštěvovaly.

Zápis je potřeba provést i u dětí, které nastoupí později.

 

Úhrada za Školní družinu činí 150,- Kč/měsíc.

Změna v placení poplatku za školní družinu: 

Převodem na BÚ školy, číslo účtu je: 7738970267/0100.

Školné můžete uhradit pololetně 750 Kč nebo na celý školní rok 1500 Kč. Jiný způsob není možný.

Platbu provádějte až po přihlášení dítěte do školní družiny a přidělení variabilního symbolu.

 

Provoz ŠD začíná v pondělí 2. září 2019 od 6:00 hodin – do 17:00 hodin, jen po přihlášení, úhradě a odevzdání zápisního lístku.

Jak přihlásit dítě do školní družiny?

  • Vyzvednout si přihlášku ve školní družině a řádně ji vyplnit včetně hodiny odchodu a osob, které budou dítě vyzvedávat (určete raději více osob pro případ své nepřítomnosti nebo nenadálé situace).
  • Při samostatném odchodu dítěte stvrdit podpisem přebrání odpovědnosti.
  • Upozornit na zdravotní stav dítěte.

Odhlášení dítěte proveďte opět písemnou formou.

Upozornění:

Na telefonickou žádost děti neuvolňujeme! Aktuální změnu odchodu dítěte ze školní družiny upřesněte do deníčku.

vedoucí vychovatelka Květoslava Foltová