Dle nařízení MŠMT bude výuka na základní škole probíhat následovně:

Prezenční výuka (ve škole):

Přípravná třída, 1. A, 1. B, 1. C, 2. A, 2. B, 2. C

Příchody do školy-časy i určené vchody, rozvrhy, organizace obědů i pobyt ve školní družině zůstává dle již nastavených pravidel. Obědy i svačinky mají děti, které je běžně odebírají navedeny školou. Pokud nebudete obědy nebo svačinky chtít, proveďte sami odhlášku. Školní družina bude pro standardně přihlášené žáky v běžném provozu denně od 6.00 – 17.00 hodin. Není nutno děti znovu hlásit. Jednotlivá oddělení budou fungovat pro každou třídu zvlášť, aby byla dodržena všechna hygienická pravidla.

 

Distanční výuka – povinná:

Pro všechny zbývající třídy od 3. až do 9. ročníku.

Rozvrhy jednotlivých tříd zůstávají beze změny, tak jak byly nastaveny. Některé hodiny on-line, některé off-line. Upozorňujeme, že distanční výuka je pro žáky povinná a v případě jejich neúčasti je potřeba omluvenka.

Žáci, kteří nemají přístup k internetu, budou dostávat učební materiály prostřednictvím asistentů, tak jako v předchozím období. Žáci, přestože jsou na distanční výuce, mají nárok na dotovaný oběd. Přihlašování na obědy provádějte prosím běžným způsobem. Výdej obědů bude probíhat denně do jídlonosičů od 13.00 – 14.00 hodin zezadu školní kuchyně – rampa- kancelář vedoucí školní jídelny.

Pro jakékoliv dotazy prosím kontaktujte vedení školy na email: ludmila.vecerkova@zsformana.cz nebo telefonicky: 725975571.

Děkujeme za pochopení, budeme se těšit snad brzy na osobní setkání s našimi žáky v lepších časech.

Vedení školy

Děkujeme všem, kteří se zapojili do akce

“ Krabice od bot „

Moc si toho vážíme a věříme, že dárečky mnohé děti potěší.

ORGANIZACE VÝUKY V TÝDNU OD 14. 12. 2020 – 18. 12. 2020

VÝUKA VE ŠKOLE:

PT, 1. A, 1. B, 1. C, 2. A, 2. B, 2. C, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B

6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 9. A, 9. B

VÝUKA DISTANČNÍ:

8. A, 8. B, 8. C

 

ORGANIZACE VÝUKY V TÝDNU OD 4. 1. 2021 – 8. 1. 2021

VÝUKA VE ŠKOLE:

PT, 1. A, 1. B, 1. C, 2. A, 2. B, 2. C, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B

8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B

VÝUKA DISTANČNÍ:

6. A, 6. B, 7. A, 7. B