Prosíme všechny, kteří budou chtít vystavit potvrzení ohledně ošetřovného z důvodu uzavření školy, aby nejprve komunikovali s p. sekretářkou prostřednictvím e-mailu: sekretariat@zsfformana.cz. Tam si dohodnete další postup, aby zbytečně nedocházelo ke kumulaci většího počtu osob před školou.

Děkujeme za pochopení.

Více informací k ošetřovnému zde

Vážení rodiče předškoláků,
vzhledem k Opatření ministra školství k organizaci zápisů k povinné školní docházce, čj.: MSMT-12639/2020-1,
ze dne 18. 3. 2020 dochází k následujícím změnám:

FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU:

1) Termín zápisu:  1. dubna – 30. dubna 2020

2) Organizace zápisu:

a) bez osobní přítomnosti dítěte ve škole

b) je-li možné, i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole

  • prostřednictvím datové schránky občana
  • prostřednictvím e-mailu s elektronickým podpisem
  • poštou (doporučený dopis)

c) osobně doručit do školy po celý kalendářní měsíc duben, vždy v pondělí a středu od 8.00 do 14.00

Komentář ředitelky: Na základě dosavadních zkušeností – datovou schránku občana a elektronický podpis emailu má aktuálně minimum rodičů, zbývá tedy doporučeně poštou nebo osobně. Předpokládáme tedy, že většina rodičů podá žádost osobně. Aby nedocházelo ke kumulaci  osob,  rozšiřujeme nově možnost rezervace termínu a času návštěvy prostřednictvím telefonického objednání na čísle: 725 975 571

3) Co poslat/přinést  (v krajním případě bude možné vyplnit přímo ve škole)

a) žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
b) zápisní list pro školní rok 2020-2021
c) žádost o odklad povinné školní docházky, doložená doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře, příp. klinického psychologa

Výše uvedené žádosti vyplňte na PC případně hůlkovým písmem. Tiskopisy jsou k dispozici ke stažení a tisku zde a rovněž je lze vyzvednout u hlavního vchodu do naší školy.
d) rodný list dítěte – kopie (v krajním případě bude možno ofotit přímo ve škole)
e) občanský průkaz – kopie (v krajním případě bude možno ofotit přímo ve škole)

 4) Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je důležité, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (zmocnění k zastupování – plná moc)

 

MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU – byla výše uvedeným Opatřením zrušena, pokud nám to situace umožní, setkání s dětmi proběhne v měsíci červnu, v tomto případě Vás budeme včas informovat.

Závěrem:  Zachovejme klid a rozvahu. Společně to zvládneme!
Mgr. Ludmila Večerková v. r., ředitelka školy

 

Dokumenty ke stažení zde v PDF:

Žádost-o-přijetí-dítěte-k-základnímu-vzdělávání

Zápisní list-pro-školní-rok-2020-2021

Žádost-o-odklad-povinné-školní-docházky

 

Dokumenty ke stažení zde v Microsoft Word:

Žádost-o-přijetí-dítěte-k-základnímu-vzdělávání

Zápisní list-pro-školní-rok-2020-2021

Žádost-o-odklad-povinné-školní-docházky

 

Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace, se sídlem Fr. Formana 268/45, 700 30 Ostrava-Dubina,
IČ: 70944661

Kontakt: www.zsfformana.cz  
E-mail: posta@zsfformana.cz  
Tel: 725 975 571  
Datová schránka: 92umqs3

 

Vážení rodiče,
během dnešního dne Vám budou na Vaše e-mailové adresy zaslány přihlašovací údaje ke vstupu do programu Bakaláři z důvodu přístupu k on-line výukovým školním materiálům.

Vstup je přes webové stránky školy – Žákovské knížky.

Vážení rodiče,

ve Vašich e-mailech, popř. v programu Bakaláři na webových stránkách školy, se nacházejí výukové materiály pro Vaše děti k domácí výuce na týden od 16. 3. do 20. 3. 2020.
Příští týden budou materiály opět aktualizovány.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

V DOBĚ VYHLÁŠENÉ KARANTÉNY OD 16. 3. DO 23. 3. 2020 JSOU STANOVENY TYTO ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST:

PONDĚLÍ:  8:00 hod. – 14:00 hod.
STŘEDA:    8:00 hod. – 10:00 hod.

V této době si můžete vyzvednout potvrzení pro zaměstnavatele – paragraf.

Ozdravný pobyt Horní Lomná běží dál podle plánu. Pokud bude muset být předčasně ukončen, na základě sdělení zřizovatele, budou rodiče včas informováni. Informace budeme aktualizovat během zítřejšího dopoledne. Pokud bychom museli pobyt ukončit, příjezd ke škole by byl zítra v podvečerních hodinách. Věříme, že nebude potřeba.
Všichni jsme v pohodě, zdrávi a pobyt si užíváme. Za vzniklou situaci se omlouváme ale bohužel zasáhla vyšší moc.
Mgr. Ludmila Večerková, ředitelka školy

Fotogalerie z pobytu:

10. 3. naše spolužačka Emička slavila 8. narozeniny – zde

10. 3. Kdo si hraje, nezlobí, aneb sluníčko svítí a my se máme krásně – zde

11. 3. Vycházka do okolí – zde

Velikonoce se blíží – zde

Nehoda není náhoda – zde

12. 3. URSUS – zážitkové centrum – zde