Školní družina

Žáci se v době od 14:00 – 15:00 hodin nevyzvedávají. Děkujeme za pochopení. Květoslava Foltová

O Vaše děti se starají paní vychovatelky:

 

Vedoucí vychovatelka
Květoslava Foltová Keti Atanasova
kvetoslava.foltova@zsfformana.cz keti.atanasova@zsfformana.cz
oddělení – SLŮŇATA oddělení – BERUŠKY
celá I. A + část III. B celá II. B + část III. B + V. A, V. B
1. patro – dveře č. 95 1. patro – dveře č. 105
Renata Březinová Iva Pětvalská
renata.brezinova@zsfformana.cz iva.petvalska@zsfformana.cz
oddělení – MEDVÍĎATA oddělení – SLUNÍČKA
POZOR ZMĚNA!!!

Oddělení ŠD je umístěno v prostorách vedle Informačního centra! Vyzvedávat děti u hlavní vchodu do školy.

celá I. B a celá IV. B celá II. A a část III. A
1. patro – dveře č. 010 1. patro – dveře č. 94
Olga Skýpalová
olga.skypalova@zsfformana.cz
oddělení – PIRÁTI
 část III. A + celá IV. A + část V. B
1. patro – dveře č. 106