Pedagogický sbor

Konzultační hodiny všech pedagogických pracovníků naší školy jsou dle domluvy kdykoliv.

Učitelé:      
1. stupeň     zastupující učitel/ka
Mgr. Renáta Krausová renata.krausova@zsfformana.cz třídní učitelka I. A Mgr. Irena Přibylová
Mgr. Irena Přibylová irena.pribylova@zsfformana.cz třídní učitelka I. B Mgr. Renáta Krausová
Mgr. Kateřina Kretková katerina.kretkova@zsfformana.cz třídní učitelka II. A Mgr. Jarmila Kaplanová
Mgr. Jarmila Kaplanová jarmila.kaplanova@zsfformana.cz třídní učitelka II. B Mgr. Kateřina Kretková
Mgr. Martina Repperová martina.repperova@zsfformana.cz třídní učitelka III. A, kronika školy Mgr. Miloslava Bartošová
Mgr. Miloslava Bartošová miloslava.bartosova@zsfformana.cz třídní učitelka III. B Mgr. Martina Repperová
Mgr. Radka Mytyzková radka.mytyzkova@zsfformana.cz třídní učitelka IV. A Mgr. Zuzana Štěpankevičová
Mgr. Zuzana Štěpankevičová zuzana.stepankevicova@zsfformana.cz třídní učitelka IV. B Mgr. Radka Mytyzková
Mgr. Jiří Smělík jiri.smelik@zsfformana.cz třídní učitel V. A Mgr. Vladimíra Varcholáková
Mgr. Vladimíra Varcholáková vladimira.varcholakova@zsfformana.cz  třídní učitelka V. B Mgr. Marcela Romanovská
       
2. stupeň      
Mgr. Dagmar Kovářová dagmar.kovarova@zsfformana.cz třídní učitelka VI. A, žákovský parlament Ing. Šárka Lamatschová
Ing. Šárka Lamatschová sarka.lamatschova@zsfformana.cz třídní učitelka VI. B Mgr. Ivana Matějová
Mgr. Ivana Matějová ivana.matejova@zsfformana.cz třídní učitelka VI. C Mgr. Dagmar Kovářová
Mgr. Petr Popule petr.popule@zsfformana.cz třídní učitel VII. A Mgr. Zdeněk Ševčík
Mgr. Zdeněk Ševčík zdenek.sevcik@zsfformana.cz třídní učitel VII.B,  žákovský parlament Mgr. Petr Popule
Mgr. Martina Kahánková martina.kahankova@zsfformana.cz třídní učitelka VIII. A, školní časopis Mgr. Marie Plášková
Mgr. Marie Plášková marie.plaskova@zsfformana.cz třídní učitelka VIII. B Mgr. Martina Kahánková
Mgr. Ivona Neuwirthová ivona.neuwirthova@zsfformana.cz třídní učitelka IX. A Ing. Iva Vaculíková
Ing. Iva Vaculíková iva.vaculikova@zsfformana.cz třídní učitelka IX. B Mgr. Ivona Neuwirthová
    
Netřídní učitelé:   
Mgr. Zdeňka Komůrková zdenka.komurkova@zsfformana.cz ICT koordinátor, správce webových stránek
Mgr. Said Habboudji said.habboudji@zsfformana.cz   
Mgr. Miroslav Kudla miroslav.kudla@zsfformana.cz   
Ing. Kristýna Szeterlaková kristyna.szeterlakova@zsfformana.cz   EVVO
    
Školní poradenské pracoviště:  
Mgr. Irena Přibylová irena.pribylova@zsfformana.cz výchovná poradkyně pro I. stupeň
Mgr. Petra Lasotová petra.lasotova@zsfformana.cz výchovná poradkyně pro II. stupeň
Mgr. Zdeněk Ševčík zdenek.sevcik@zsfformana.cz školní metodik prevence rizikového chování
Mgr. Petr Krol petr.krol@zsfformana.cz školní psycholog
Mgr. Blanka Přibylová blanka.pribylova@zsfformana.cz školní speciální pedagog
    
Školní družina:   
Květoslava Foltová kvetoslava.foltova@zsfformana.cz vedoucí vychovatelka, oddělení – SLŮŇATA
Keti Atanasová ketty.atanasova@zsfformana.cz oddělení – BERUŠKY
Renata Březinová renata.brezinova@zsfformana.cz oddělení – MEDVÍĎATA; Informační centrum
Iva Pětvalská iva.petvalska@zsfformana.cz oddělení – SLUNÍČKA
Olga Skýpalová olga.skypalova@zsfformana.cz oddělení – PIRÁTI