Pedagogický sbor

Konzultační hodiny všech pedagogických pracovníků naší školy jsou dle domluvy kdykoliv.

Učitelé:    
Keti Atanasova keti.atanasova@zsfformana.cz přípravná třída
1. stupeň    
Mgr. Zuzana Štěpankevičová zuzana.stepankevicova@zsfformana.cz třídní učitelka I. A
Mgr. Irena Přibylová irena.pribylova@zsfformana.cz třídní učitelka I. B
Mgr. Dagmar Ježíková  dagmar.jezikova@zsfformana.cz třídní učitelka I. C
 Mgr. Martina Repperová  martina.repperova@zsfformana.cz třídní učitelka II. A
Mgr. Vladimíra Varcholáková vladimira.varcholakova@zsfformana.cz třídní učitelka II. B
Mgr. Adéla Kutálková adela.kutalkova@zsfformana.cz třídní učitelka II. C
Mgr. Renáta Krausová renata.krausova@zsfformana.cz třídní učitelka III. A
Mgr. Radka Mytyzková radka.mytyzkova@zsfformana.cz třídní učitelka III. B
Mgr. Kateřina Kretková katerina.kretkova@zsfformana.cz třídní učitelka IV. A
Mgr. Jiří Smělík jiri.smelik@zsfformana.cz třídní učitel IV. B
Mgr. Jana Švigárová jana.svigarova@zsfformana.cz třídní učitelka V. A
Mgr. Magdaléna Komárková magdalena.komarkova@zsfformana.cz třídní učitelka V. B
 2. stupeň
Mgr. Marie Plášková marie.plaskova@zsfformana.cz třídní učitelka VI. A
Mgr. Eva Teichmanová eva.teichmanova@zsfformana.cz třídní učitelka VI. B
 Mgr. Ondřej Kubes ondrej.kubes@zsfformana.cz třídní učitel VII. A
Mgr. Jakub Hořava jakub.horava@zsfformana.cz třídní učitel VII. B
Mgr. Dagmar Kovářová dagmar.kovarova@zsfformana.cz třídní učitelka VIII. A
Mgr. Ivana Tutková ivana.tutkova@zsfformana.cz třídní učitelka VIII. B
Mgr. Veronika Mejtová veronika.mejtova@zsfformana.cz třídní učitelka VIII. C
Mgr. Petr Popule petr.popule@zsfformana.cz třídní učitel IX. A
Mgr. Zdeněk Ševčík zdenek.sevcik@zsfformana.cz třídní učitel IX. B
   
Netřídní učitelé:   
Mgr. Martina Kahánková martina.kahankova@zsfformana.cz
Mgr. Miroslav Kudla miroslav.kudla@zsfformana.cz
Mgr. Said Habboudji said.habboudji@zsfformana.cz   
MgA. Karolína Bulová karolina.bulova@zsfformana.cz   
Mgr. Ivona Neuwirthová ivona.neuwirthova@zsfformana.cz
Mgr. Přemysl Vilímek premysl.vilimek@zsfformana.cz
    
Školní poradenské pracoviště:  
Mgr. Petr Krol petr.krol@zsfformana.cz školní psycholog, vedoucí ŠPP
Mgr. Blanka Přibylová blanka.pribylova@zsfformana.cz školní speciální pedagog
Mgr. Irena Přibylová  irena.pribylova@zsfformana.cz výchovná poradkyně pro I. stupeň
Mgr. Jan Konvička jan.konvicka@zsfformana.cz výchovný poradce pro II. stupeň
Mgr. Zdeněk Ševčík zdenek.sevcik@zsfformana.cz školní metodik prevence rizikového chování
Kateřina Köhlerová katerina.kohlerova@zsfformana.cz školní asistent
Mgr. Jana Klimundová jana.klimundova@zsfformana.cz sociální pedagog
Asistent pedagoga
Barbora Barborková  barbora.barborkova@zsfformana.cz
Bc. Markéta Krčková  marketa.krckova@zsfformana.cz
Markéta Křížková  marketa.krizkova@zsfformana.cz
Mgr. Lenka Velikovská  lenka.velikovska@zsfformana.cz
Bc. Monika Pinterová  monika.pinterova@zsfformana.cz
 
Školní družina:   
Květoslava Foltová kvetoslava.foltova@zsfformana.cz vedoucí vychovatelka, 1. oddělení
Bc. Janis Švagera janis.svagera@zsfformana.cz 2. oddělení
Iva Pětvalská iva.petvalska@zsfformana.cz 3. oddělení
Olga Skýpalová olga.skypalova@zsfformana.cz 4. oddělení
Keti Atanasova keti.atanasova@zsfformana.cz 5. oddělení