Vnitřní řád IC

Čtenářský řád

 • Čtenářem Info-centra se může stát každý žák 1. – 9. ročníku (ZŠ Ostrava – Dubina, F. Formana 45, příspěvkové organizace).
 • Poplatek za navštěvování Info-centra, půjčování knih a používání zařízení činí 50,- Kč na celý školní rok.
 • Knihy se půjčují na měsíc. Po uplynutí této doby je nutno knihy vrátit nebo vypůjčení prodloužit.
 • Nevrátí-li čtenář knihy ani za měsíc, zaplatí upomínku 5,- Kč.
 • Čtenář je povinen prohlédnout si vypůjčené knihy a případné poškození ohlásit, jinak nese zodpovědnost za poničení.
 • Poškození, ztrátu nebo zničení knihy je čtenář povinen nahradit stejným titulem.

Provozní řád

 • Info-centrum mohou navštěvovat všechny děti 1. – 9. ročníku (ZŠ Ostrava – Dubina, F. Formana 45, příspěvkové organizace)
 • Info-centrum je do konce září z důvodu rekonstrukce uzavřeno.
 • V Info-centru je odpočinkový a tvořivý koutek, počítačová část a půjčovna.
 • Po příchodu se děti přezují, boty a svršky si odloží na místo tomu určené.
 • Každý návštěvník se zapíše do docházkového sešitu.
 • Děti si mohou prohlížet knihy a časopisy, účastnit se soutěží vyhlášených Info-centrem, vytvářet různé výtvarné a pracovní aktivity nebo pracovat či hrát na počítači.
 • Žáci nepouštějí ani nevypínají sami počítače.
 • Žáci, kteří si chtějí vypůjčit knihy domů, vytisknout potřebné materiály, musí být přihlášeni.
 • V prostorách Info-centra se žáci chovají tiše a ukázněně, aby nerušili ostatní.
 • Neničí majetek školy a z Info-centra si nic neodnášejí (s výjimkou přihlášených, kteří si mohou vypůjčené knihy odnést domů).