Akce ŠD

Školní rok 2019/20

ŘÍJEN  

PODZIMNÍ OLYMPIÁDA

(sportovní soutěže ve smíšených družstvech)

 

HALLOWEEN

(zábavně-tvořivé odpoledne, vaření kouzelných lektvarů, stezka odvahy
– ve spolupráci se SR)

PROSINEC  

STAVÍME SPOLEČNÝ BETLÉM

 

 

PŘEDVÁNOČNÍ ČAJOVNA

(posezení u voňavého čaje, vystoupení dětí)

ÚNOR  

SNĚHOVÉ STAVBY

 

BŘEZEN  

KARNEVAL

(maškarní rej se soutěžemi – ve spolupráci se SR)

DUBEN  

EXKURZE – 112

 

 

HONBA ZA POKLADEM – BĚLSKÝ LES

 

ČERVEN  

DEN DĚTÍ

(zábavné soutěže – ve spolupráci se SR)