Akce ŠD

Školní rok 2020/21

Člověk míní, ale život mění….plán akcí ŠD byl připraven jinak, ovšem vzhledem ke koronaviru musel být provoz ŠD přizpůsobován aktuálním opatřením vlády. Pan vychovatel ani paní vychovatelky ale nezaháleli – pojďte se s námi podívat…

PODZIMNÍ OLYMPIÁDA

BADATELÉ

NERF

ZIMA v ŠD

ŘÍJEN

 

 

 

 

 

 

 

PODZIMNÍ OLYMPIÁDA

(sportovní soutěže ve smíšených družstvech)

BESEDA S VLKEM

(tělocvična školy)

LISTOPAD

 

ČERTÍ REJ

 

PROSINEC STAVÍME SPOLEČNÝ BETLÉM

 

ÚNOR SNĚHOVÉ STAVBY

ZIMNÍ OLYMPIÁDA

SOUTĚŽ O NEJDELŠÍ ŘETĚZ

 

BŘEZEN KARNEVAL

(maškarní rej se soutěžemi – ve spolupráci se SR)

DUBEN EXKURZE – 112

HONBA ZA POKLADEM – BĚLSKÝ LES

 

ČERVEN DEN DĚTÍ

(zábavné soutěže – ve spolupráci se SR)