Aktuální prodej stravného

Hotovostní platba za stravné na měsíc říjen bude v tento den:

pondělí 30.9.2019 7:00-9:00 12:00-15:00

Počet stravovacích dnů je 19