Aktuální prodej stravného

Prodej stravného na měsíc ÚNOR bude v tento den:

Pátek 31. 1. 2020            8,00 – 10,00 hodin              12,00 – 15,00 hodin

Počet stravovacích dnů je 15