EVVO

Koordinátor EVVO:

Mgr. Dagmar Ježíková

e-mail: dagmar.jezikova@zsformana.cz

 

Vyhodnocení sběrových soutěží:
Sběr papíru 2020/2021
1. místo   Klíčová Kristýna, 1. A
2. místo   Živčáková Anna, 1. A
                   Živčáková Eliška, 4. A
3. místo   Dubská Julie, 7. A
Sběr žaludů a kaštanů
1. místo   3. A

 

Přírodovědná vycházka

Nadaní žáci 6. tříd se zúčastnili přírodovědné vycházky a mikroskopování na téma květ.
Cílem bylo nasbírat rostliny pro tvorbu herbářů a zařadit je do druhu. Kromě rostlin se žákům podařilo zblízka pozorovat bezobratlé živočichy i obratlovce.

Mgr. Jakub Hořava

fotogalerie zde

 

 

Putování za medem

…tak se nazývá program ve Světě Techniky Ostrava, kde se žáci aktivně zapojili do života včel. Třídili, přiřazovali, rozpoznávali a prostřednictvím robotické včelky rozvíjeli základy programování. Program aktivně podporuje povědomí o ochraně přírody.

fotogalerie zde

 

Malí zahradníci

Naši prvňáčci vyrazili na školní zahradu a zasadili do vyvýšených záhonků ředkvičky, pažitku i sazeničky jahod.
Před prázdninami se budou těšit na svou úrodu.

 

Den Země

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí.

V letošním roce se naši žáci v rámci projektového dne seznámili s faunou i florou jednotlivých kontinentů, procházeli stezkou poznání a sestavili si dřevěnou lodičku, která s nimi proplula kolem architektonicky překrásných památek UNESCO.

 

fotogalerie zde

Den Země 2. A

 

 

Distanční výuka s Tondou Obalem

V naší škole jsou žáci i během distanční výuky zapojeni do projektu Tonda Obal na cestách. Při videokonferenci se seznámili s tím, jak nakládat s odpady, které si vytváříme. Dozvěděli se, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj vyrábí. Žáci měli také možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů, získali povědomí o skládkách, spalovnách a třídících linkách. Nyní již bezpečně poznají barvy kontejnerů, které jsou běžné na ulicích. Držme jim pěsti, aby své poznatky a nabyté informace použili v reálném životě.

fotogalerie zde

…a další screeny z besedy pro 7. ročník

Bylo to super, sedmáci hezky odpovídali a kývali hlavami. Viděl jsem, že všichni dávají pozor. Takové zábavné a užitečné zpestření výuky se hodilo. Bylo to nabité zajímavými informacemi a někteří otvírali pusu údivem nebo valili oči. 🙂 Děti mají nyní ohledně recyklace už jasno.

Mgr. Jakub Hořava

 

Získali jsme titul „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“

Klub ekologické výchovy ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO každoročně hodnotí environmentální aktivity škol v regionech ČR. Klíčovým záměrem projektu je především podpora rozvoje environmentální výchovy na školách. Dalším záměrem je prezentovat školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Hodnocení je rozděleno do tří stupňů dle aktivit školy. Naše škola získala titul nejvyšší – Škola udržitelného rozvoje 1. stupně.

 

Nadaní žáci 1.C bádají i v době distanční výuky

Pokus – STĚHOVÁNÍ BAREV – prováděli samostatně pod dohledem rodičů. Sledovali, za jak dlouho se začne naplňovat druhá nádoba kapalinou a zjišťovali vlastnosti papíru.

Mgr. Dagmar Ježíková

fotogalerie zde

 

 

 

Přírodovědná expedice do Bělského lesa 

Žáci prvního ročníku se dnes vydali na vědeckou výpravu do Bělského lesa. Snažili jsme se zjistit všemi smysly, co nejvíce informací o zimní přírodě. Sledovali jsme charakter kůry jednotlivých stromů, velikost kmenů, letokruhy na pařezech. Posuzovali rozdíl v růstu jednotlivých rostlinek na slunci, ve sněhu, pokrytí přírodnin mechem. Poslouchali jsme šum lesa i s různými ptačími zpěvy.

fotogalerie zde

 

 

Příroda na dosah 

Pro nadané děti z 1. C byl připraven cyklus témat, který je provedl královstvím přírody.
Žáci se seznámili s živočichy v naší přírodě, jak s ohroženými, tak i s chráněnými druhy. Nejen že obohatili své znalosti o nové pojmy /např. obratlovec, obojživelník/, ale také si kreativními činnostmi se svými spolužáky předávaly nabyté znalosti zábavnou formou.

fotogalerie zde

 

 

Zimní hrátky se zvířátky – 1. A, B, C

Dne 28. 1. proběhlo ve všech třech prvních třídách zakončení měsíčního hravého učení projektovým dnem – Zimní hrátky se zvířátky. Děti nejen v tento den, ale po celý měsíc leden čekala spousta aktivit – skládačky se zvířátky, doplňovačky, křížovky, hádanky, básničky, malování zimy, malování lesních zvířátek u krmelce a u krmítka, výroba papírového krmítka, tříkrálová skládačka, poznávání stop zvířátek na sněhu, počítání se zvířátky, čtení a vypravování o zimě. Zajímavé aktivity žáci plnili jednotlivě i ve skupinkách. Dětem se všechny aktivity líbily. Prvňáčci plnili jednotlivé úkoly se zaujetím a nadšením.

Podívejte se na nás
fotogalerie 1. A
fotogalerie 1. B
fotogalerie 1. C

 

 

https://www.tonda-obal.cz/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hledej pramen vody

V úterý 8. 12. 2020 předali organizátoři soutěže, kterou každoročně pořádá společnost OVAK, hlavní výhru za 1. místo v soutěži Hledej pramen vody žákům 6. B naší školy.

Hlavní cenou, kterou do soutěže věnoval magistrát města Ostravy, byla finanční částka 12.500 Kč, pohár vítězů, diplomy a krásné dárky pro každého z týmu soutěžících.

Těší nás, že ze všech 30 týmů ostravských škol, které se do této soutěže přihlásily, právě naši Hastrmani vybojovali svou pílí, nadšením a úžasnými nápady 1. místo.

Gratulujeme! 🙂 

fotogalerie zde

 

Naši školní mazlíčci

 

7. B – morče Nikita

8. B – ježek Karel Šmudla Sonyk

8. C – strašilka Lupenitka

9. A – agama Annie

fotogalerie zde

 

26. 11. 2020 – Podzimní hrátky našich prvňáčků

V pozimním projektu se prvňáčci seznámili s novými aktivitami, hrami a činnostmi, jejichž cílem bylo hlubší a ucelenější poznání a seznámení se se změnami, které probíhají v podzimním období. Také si vytvořili koutek s podzimními plody, poznávali jednotlivé listy a jejich barevnost, rozeznávali vůni jednotlivých sušených bylinek. Zamýšleli se, proč lidé sklízejí ovoce a zeleninu, proč ji zavařují a uskladňují, proč někteří ptáci odlétají a jiní přilétají. V závěru dopoledne si vytvořili společný obraz podzimu.

 

fotogalerie zde

 

Zdravá pětka

Naše škola se zapojila do projektu Zdravá 5. Unikátní celorepublikový vzdělávací program seznamuje žáky zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.

fotogalerie zde

 

 

Naše škola podpořila celostátní akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“

Vybranou lokalitou úklidu se stal nedaleký Bělský les, který je pro mnohé z nás místem odpočinku a zábavy. Děti byly velmi aktivní a touto akcí pomohli našemu životnímu prostředí.

fotogalerie zde

 

 

 

 

Ekologické zemědělství

 

V pátek 28. 8. 2020 se na naší škole uskutečnil pro učitele seminář Skutečně zdravé školy „Ekologické zemědělství.“ Učitelé byli nejen seznámeni s touto problematikou, ale získali vhodné informace, jak toto téma zapojit i do hodin výuky.