EVVO

Koordinátor EVVO:

Mgr. Dagmar Ježíková

e-mail: dagmar.jezikova@zsformana.cz

 

Nadaní žáci 1.C bádají i v době distanční výuky

Pokus – STĚHOVÁNÍ BAREV – prováděli samostatně pod dohledem rodičů. Sledovali, za jak dlouho se začne naplňovat druhá nádoba kapalinou a zjišťovali vlastnosti papíru.

Mgr. Dagmar Ježíková

fotogalerie zde

 

 

 

Přírodovědná expedice do Bělského lesa 

Žáci prvního ročníku se dnes vydali na vědeckou výpravu do Bělského lesa. Snažili jsme se zjistit všemi smysly, co nejvíce informací o zimní přírodě. Sledovali jsme charakter kůry jednotlivých stromů, velikost kmenů, letokruhy na pařezech. Posuzovali rozdíl v růstu jednotlivých rostlinek na slunci, ve sněhu, pokrytí přírodnin mechem. Poslouchali jsme šum lesa i s různými ptačími zpěvy.

fotogalerie zde

 

 

Příroda na dosah 

Pro nadané děti z 1. C byl připraven cyklus témat, který je provedl královstvím přírody.
Žáci se seznámili s živočichy v naší přírodě, jak s ohroženými, tak i s chráněnými druhy. Nejen že obohatili své znalosti o nové pojmy /např. obratlovec, obojživelník/, ale také si kreativními činnostmi se svými spolužáky předávaly nabyté znalosti zábavnou formou.

fotogalerie zde

 

 

Zimní hrátky se zvířátky – 1. A, B, C

Dne 28. 1. proběhlo ve všech třech prvních třídách zakončení měsíčního hravého učení projektovým dnem – Zimní hrátky se zvířátky. Děti nejen v tento den, ale po celý měsíc leden čekala spousta aktivit – skládačky se zvířátky, doplňovačky, křížovky, hádanky, básničky, malování zimy, malování lesních zvířátek u krmelce a u krmítka, výroba papírového krmítka, tříkrálová skládačka, poznávání stop zvířátek na sněhu, počítání se zvířátky, čtení a vypravování o zimě. Zajímavé aktivity žáci plnili jednotlivě i ve skupinkách. Dětem se všechny aktivity líbily. Prvňáčci plnili jednotlivé úkoly se zaujetím a nadšením.

Podívejte se na nás
fotogalerie 1. A
fotogalerie 1. B
fotogalerie 1. C

 

 

https://www.tonda-obal.cz/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hledej pramen vody

V úterý 8. 12. 2020 předali organizátoři soutěže, kterou každoročně pořádá společnost OVAK, hlavní výhru za 1. místo v soutěži Hledej pramen vody žákům 6. B naší školy.

Hlavní cenou, kterou do soutěže věnoval magistrát města Ostravy, byla finanční částka 12.500 Kč, pohár vítězů, diplomy a krásné dárky pro každého z týmu soutěžících.

Těší nás, že ze všech 30 týmů ostravských škol, které se do této soutěže přihlásily, právě naši Hastrmani vybojovali svou pílí, nadšením a úžasnými nápady 1. místo.

Gratulujeme! 🙂 

fotogalerie zde

 

Naši školní mazlíčci

 

7. B – morče Nikita

8. B – ježek Karel Šmudla Sonyk

8. C – strašilka Lupenitka

9. A – agama Annie

fotogalerie zde

 

26. 11. 2020 – Podzimní hrátky našich prvňáčků

V pozimním projektu se prvňáčci seznámili s novými aktivitami, hrami a činnostmi, jejichž cílem bylo hlubší a ucelenější poznání a seznámení se se změnami, které probíhají v podzimním období. Také si vytvořili koutek s podzimními plody, poznávali jednotlivé listy a jejich barevnost, rozeznávali vůni jednotlivých sušených bylinek. Zamýšleli se, proč lidé sklízejí ovoce a zeleninu, proč ji zavařují a uskladňují, proč někteří ptáci odlétají a jiní přilétají. V závěru dopoledne si vytvořili společný obraz podzimu.

 

fotogalerie zde

 

Zdravá pětka

Naše škola se zapojila do projektu Zdravá 5. Unikátní celorepublikový vzdělávací program seznamuje žáky zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.

fotogalerie zde

 

 

Naše škola podpořila celostátní akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“

Vybranou lokalitou úklidu se stal nedaleký Bělský les, který je pro mnohé z nás místem odpočinku a zábavy. Děti byly velmi aktivní a touto akcí pomohli našemu životnímu prostředí.

fotogalerie zde

 

 

 

 

Ekologické zemědělství

 

V pátek 28. 8. 2020 se na naší škole uskutečnil pro učitele seminář Skutečně zdravé školy „Ekologické zemědělství.“ Učitelé byli nejen seznámeni s touto problematikou, ale získali vhodné informace, jak toto téma zapojit i do hodin výuky.