Celé Česko čte dětem

https://celeceskoctedetem.cz/

 

Novoroční předčítání

Mgr. Ivana Tutková

Mgr. Lenka Gavlasová

Našeho novoročního předčítání se ve škole ujala paní zástupkyně Mgr. Lenka Gavlasová a paní učitelka matematiky Mgr. Ivana Tutková.

I v této nelehké době byly děti v prvních ročnících provázeny knihou, kterou zná snad každý z nás, Honzíkovou cestou, jejímž autorem je Bohumil Říha. Pro první předčítání byla kniha vybrána záměrně. Knihu s malebnými ilustracemi má oblíbenou snad každý od útlého dětství až po dospělost. Nemohli jsme ji tedy opomenout. Se zaujetím žáci poslouchali příběh o dědečkovi a Honzíkovi. Děti se v závěru čtení staly vlastními ilustrátory knihy.

Ve druhých ročnících bylo dětem předčítáno z knihy Malý princ. Většina dětí znala spíše filmovou podobu. Přečtena byla část s liškou. S Malým princem děti plnily úkoly v čtenářském listě, kde hledaly rozdíly, popsaly části růže a následně si ji dle vlastní fantazie, vybarvily. Poslední částí setkání bylo napsat, co je v knize zaujalo a namalovat malou ilustraci.

fotogalerie zde

 

Moje první čtení

V prvních ročnících měli žáci možnost nahlédnout do tajů prvního čtení. Donesli do školy ukázat svou první knihu, kterou čtou se svými rodiči doma. Žáci s nadšením povídali, proč si vybrali k prvnímu čtení danou knihu. Během dvouhodinové čtenářské dílny vybrali část z knihy, která je nejvíce zaujala. Vzájemně si knihy půjčovali a listovali v knize od svých spolužáků. Také jsme zaměřili pozornost na pojmy – autor knihy, ilustrátor, obsah knihy, počet stran. V závěru si vybrali knihu a stali se na malou chvilku ilustrátory.

 

fotogalerie zde