Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

Škola se zapojila do projektu Magistrátu města Ostravy na období 1.8.2016 – 31.7.2019

REG. Č. PROJEKTU
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a státního rozpočtu České republiky.

Hlavním cílem projektu je zvýšení úspěšnosti dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem ve vzdělávání, zvláště dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. A také zvýšení připravenosti ostravských škol na práci s těmito žáky.