Při příležitosti Dne bezpečnějšího internetu odstartovala eTwinningová hra Demokracie v nás, do které se registroval i tým naší školy složený z žáků 7. B třídy nazvaný „Pohodáři z Formanky“. Představili jsme se prostřednictvím on-line nástěnky a teď už pilně pracujeme na 3 zadaných úkolech:

 1. Demokracie u nás v obci
 2. Demokracie u nás v Česku: český parlament
 3. Demokracie u nás v Evropě: Evropský parlament a ČR

Každý ze zadaných úkolů budeme zpracovávat v on-line nástrojích. Vytvoříme kreativní video, fotokoláž/e-knihu, plakát či myšlenkovou mapu.

Vše zakončíme 25. 4. 2019, kdy bude v naší virtuální třídě TwinSpace zveřejněn krátký shrnující kvíz Kahoot, kterým prokážeme naše znalosti nabyté ve třetím úkolu. Vše musíme zvládnout do 8. 5. 2019

Držte nám pěsti 🙂

Mgr. Petra Lasotová

Demokracie v nás – certifikát o registraci

Stále soutěžíme ve sběru papíru!

 Sběrová akce

“ZELENÝ STROM”

 Dosud jsme společně nasbírali 4 270 kg papíru.

To nám zatím vyneslo v rámci 80ti ostravských škol průběžné 30. místo.

 !Pomozte ještě vylepšit naši pozici, přineste starý papír!

 

Průběžné pořadí našich nejlepších sběračů:

1. Eliška Živčáková, II. A

2. Nathan Brokeš, VII. B

3. Julie Dubská, V. B

 

Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět

 Také v letošním školním roce jsme se aktivně zapojili do školního Recyklačního programu pod záštitou MŠMT České republiky.

!Ve škole aktivně probíhá sběr baterek a drobného elektroodpadu!

 V rámci programu jsme si také zasoutěžili při plnění úkolu:

“Pojďte udělat skvělou reklamu na třídění baterek a elektra!”

Do soutěže se aktivně zapojili žáci VI. C a IX. B třídy, obrázky se opravdu povedly!

 

Ing. Kristýna Szeterlaková

Fotogalerie zde

V pondělí 1. dubna 2019 se žáci devátých ročníků zúčastnili exkurze do Kanceláře prezidenta republiky. Prohlédli se nejen Masarykovu knihovnu, ale i další místnosti běžným návštěvníkům Pražského hradu nepřístupné. Součástí exkurze byla i účast na slavnostní výměně hradní stáže. V odpoledním programu si pak žáci a jejich doprovod prohlédli nejvýznamnější budovy stojící na nábřeží Vltavy z loďky, která je provezla po Vltavě a Čertovce. Cestou na nádraží prošla výprava turisticky vyhledávanými místy v centru Prahy, jakými jsou Staroměstské a Václavské náměstí.

Mgr. Martina Kahánková

Fotogalerie zde

Vážení rodiče,

srdečně vás s vašimi budoucími prvňáčky zveme k zápisu dětí do 1. ročníku školního roku 2019/2020.

 Zápis se koná v budově ZŠ Františka Formana 45

v úterý 2. dubna 2019 od 12.00 do 18.00 hodin,

ve středu 3. dubna 2019 od 12.00 do 17.00 hodin

Dodatečný zápis: po telefonické domluvě, volat na číslo 725 975 571

Den otevřených dveří: 1. dubna 2019  8.00 – 17.00 hodin

 

INFORMACE K ZÁPISU

Na školní rok 2019/2020 se zapisují děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 včetně dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce nejpozději do 30. dubna 2019.

K zápisu je třeba:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz alespoň jednoho zákonného zástupce
 • v případě žádosti o odklad kladné doporučení pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře
 • u dětí, které nejsou občany ČR, musí zákonný zástupce předložit doklad o povolení k pobytu v ČR a doklad o trvalém pobytu

Jak probíhá zápis?

 • Při příchodu do školy vás přivítají žáci druhého stupně naší školy. Po předložení občanského průkazu a rodného listu dítěte v označené místnosti obdržíte od pedagogického pracovníka školy registrační číslo. Pro odložení oděvu jsou vyhrazeny hlídané šatny. Na „Cestě k zápisu“ dítě sbírá razítka za splnění jednoduchých motivačních úkolů. Pokud bude vaše dítě ostýchavé, plačtivé, nebude chtít plnit úkoly, nebudeme ho nutit. Svůj pobyt ve škole si můžete zpříjemnit šálkem kávy nebo čaje. Občerstvení je připraveno.
 • Následuje samotný zápis. Zápis k povinné školní docházce se skládá ze dvou částí:

1. formální část – zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

2. motivační část – rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem, který trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní připravenosti a posouzení dovedností v oblasti hudební nebo výtvarné výchovy. Nejedná se o přijímací zkoušky!

Prosíme rodiče dětí, kterým byl pro školní rok 2018/2019 povolen odklad povinné školní docházky, aby přišli se svými dětmi opět k zápisu.

Registrační číslo, které jste obdrželi, pečlivě uschovejte.  Pod tímto číslem zjistíte informace o přijetí či nepřijetí vašeho dítěte do naší školy.

Informace o přijetí budou zveřejněny po skončení přijímacího řízení do 30 dnů na hlavních dveřích školy a na webových stránkách školy, zde budou k dispozici po dobu nejméně 15 dnů.

Podrobné informace o organizaci výuky v 1. třídě, pomůckách, učebnicích, chodu školy, školní družiny, školní jídelny se dozvíte na informativní schůzce v červnu 2019 (pozvánku obdržíte emailem).

Odklad školní docházky

 • dostavte se i s dítětem k zápisu
 • zapisujícího učitele informujte o skutečnosti, že budete žádat o odklad školní docházky
 • odevzdáte žádost o odklad spolu s vyjádřením poradenského zařízení a vyjádřením odborného (dětského) lékaře
 • pokud zákonný zástupce k zápisu nepřinese potřebná doporučení, je povinen je dodat škole v nejkratším možném termínu, avšak nejpozději do 31. května 2019.

Nemůžete se dostavit k zápisu?

V případě nemoci dítěte můžete využít dodatečný zápis v úterý 9. 4. 2019. Doporučujeme telefonicky nebo emailem informovat školu o skutečnosti, že využijete dodatečný odklad.

Přijetí nešestiletého dítěte

 • dítě narozené od září do prosince – rodič předloží žádost o přijetí a doporučení pedagogicko-psychologické poradny
 • dítě narozené od ledna do června – rodič předloží žádost o přijetí, doporučení pedagogicko-psychologické poradny a doporučení odborného (dětského) lékaře

Jak můžete svému dítěti pomoci? Desatero pro rodiče předškolních dětí

V případě dalších dotazů se můžete obracet prostřednictvím emailu na zástupkyni ředitelky školy Mgr. Lenku Gavlasovou, lenka.gavlasova@zsfformana.cz .

 

Těší se na Vás učitelé a žáci Základní školy Ostrava-Dubina Františka Formana 45, příspěvková organizace

úterý 2. 4. 2019 středa 3. 4. 2019

 

 Fotogalerie – Jdu do 1. třídy 2018/2019

 

Někdy je v životě vše naruby. Aby naši žáci poznali jaké to je být učitelem, uspořádal Žákovský parlament dne 28. 3. akci „Škola naruby“. V praxi to znamenalo, že z žáků 9. roč. se stali učitelé na I. stupni. Tito žáci si měli možnost vyzkoušet, jaké je to řídit vyučovací hodinu, připravit si náplň hodiny a dokázat své mladší spolužáky zaujmout svým výstupem.

Sami učitelé, kteří nad akci dohlíželi, byli překvapeni, jak se žáci s tímto náročným úkolem vypořádali.

Mgr. Dagmar Kovářová

Fotogalerie zde

 

Organizovaná prohlídka školou bude probíhat každou celou hodinu. Průvodcem Vám bude dvojice našich žáků, můžete navštívit výuku v jakékoliv třídě nebo oddělení školní družiny. V divadélku a v učebně Informatiky můžete zhlédnout prezentaci naší školy. Pro vaše děti jsou připraveny zábavné hry a pro rodiče chutná káva nebo čaj. Těšíme se na Vás.

Mgr. Ludmila Večerková

pondělí 1. 4. 2019