Aby naši předškoláčci nepřišli o zážitek ze zápisu do školy, připravili jsme pro ně v úterý 9. 6. 2020 něco jako dodatečný zápis do naší školy… zatímco rodiče se zúčastnili besedy se školním psychologem, seznámili se s budoucími p. učitelkami svých dětí, získali organizační informace týkající se chodu školy, školní družiny i školní jídelny, o děti se postaraly pohádkové postavy v podání našich starších i bývalých žáků.
Budoucí školáčci soutěžili, hráli si, tancovali a vyfotili jsme je již jako žáky 1. třídy naší školy, kdy pamětní fotografii každý z nich získá s nástupem ke školní docházce.
Děti odcházely nadšené a spokojené, což je pro nás nejkrásnější odměnou. 🙂
Závěrem chci moc poděkovat všem, kteří se na organizaci tohoto příjemného odpoledne podíleli.
Mgr. Lenka Gavlasová
Video z akce zde:

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

od příštího týdne (od 8. 6. 2020 – 26. 6. 2020) mají žáci 2. stupně možnost se osobně účastnit třídnických hodin a konzultací přímo ve škole. Tyto aktivity budou probíhat pro jednotlivé třídy minimálně jednou týdně  v délce 2 vyučovacích hodin a  za mimořádného režimu. To znamená mj. dodržování zvláštních bezpečnostních a hygienických opatření, včetně maximálního počtu 15 žáků ve skupině.

Žák při nástupu do školy musí odevzdat vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz příloha níže). V případě, že nemáte možnost si čestné prohlášení vytisknout, můžete si jej vyzvednout u hlavního vchodu školy na stolečku v kastlíku, zde naleznete i formulář Přihláška …. Pokud uvedené prohlášení nebude odevzdáno, vstup do školy se žákovi neumožní. Důvodem pro neumožnění účasti ve škole je i zvýšená teplota žáka a nepodání žádosti o zařazení do výuky do 5. 6. 2020 do 12:00 hodin na email: ludmila.vecerkova@zsfformana.cz

Setkávání žáků budou probíhat s třídními učiteli i s učiteli dalších předmětů. S ohledem na prostory školy 2. stupně bude výuka nastavena tak, aby se jednotlivé skupiny žáků vzájemně nepotkávaly, abychom zamezili kontaktu žáků z různých skupin.

Ke stažení:

Přehled setkávání ve dnech 8. -26. 6. 2020 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění

Organizace příchodu do školy, čas setkávání i další pokyny budou zaslány emailem jednotlivými třídními učiteli zákonným zástupcům každého žáka prostřednictvím systému Bakaláři.

Dle pokynů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy bude probíhat následující program pro setkání žáků a pedagogických pracovníků:

  • Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace (třídnická hodina) nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
  • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
  • Socializační aktivity.
  • Odevzdání učebnic nebo převzetí učebních pomůcek a školních potřeb.
  • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 (více informací až v předposledním týdnu výuky).

Obědy žákům 2. stupně mohou být nabídnuty, ale organizačně budou řešeny dle zájmu zákonných zástupců.  Výdej je možný od 12.50 hodin. Osobní přítomnost žáků ve škole je dobrovolná. Dálková forma vzdělávání bude i po 8. 6. 2020  pokračovat v nezměněné podobě jako doposud, mimo hodiny, kdy mají učitelé konzultace ve škole až do 19. 6. V následujících dnech potom ve dnech stanovených konzultací nebo individuálně dle sdělení třídních učitelů. Vysvědčení bude vydáváno 26. 6. 2020.

Do školy si sebou nezapomeňte vzít prosím roušku. 🙂

Děkuji za spolupráci a přeji všem hodně zdraví.

Mgr. Ludmila Večerková, ředitelka

 

 

Vážení rodiče,
srdečně Vás a Vašeho budoucího školáka zveme k nám do školy 9. 6. 2020.
Naše setkání s vámi proběhne ve dvou skupinách, přičemž první začíná v 15:00 hodin a druhé v 16:00 hodin.
Věnujte, prosím, pozornost pozvánce, která Vám byla zaslána prostřednictvím e-mailu – tam je čas schůzky uveden.

Vás, rodiče, čeká beseda se školním psychologem na téma „Jak připravit své dítě na začátek školní docházky“. Následně se dozvíte základní organizační záležitosti, související s nástupem Vašeho dítěte do školy, seznámíte se s p. učitelkami budoucích prvních tříd, obdržíte seznam pomůcek, které je třeba Vašemu budoucímu školáčkovi připravit, apod.

Pro děti jsme připravili zábavná stanoviště s úkoly na téma „Z pohádky do pohádky“, získají drobnou odměnu a na památku se vyfotografují jako budoucí žáci naší školy.

Těšíme se na vás! 🙂

Pozvánka

Pozvánka

Plakát

 

 

Třetí a zároveň poslední eTwinningový projekt Moi, bin a European došel ke svému závěru. Žáci naší školy na něm pracovali od října 2019 v rámci Klubu komunikace v cizím jazyce, od prosince pak měli přístup do virtuální třídy TwinSpace. Hlavním cílem bylo porozumět si jakožto obyvatelé Evropy. Přednostně jsme komunikovali v angličtině a učili se základní slovní zásobu v německém či francouzském jazyce. Do projektu byly zapojeny 3 školy z Česka a 2 zahraniční školy. V mezinárodních týmech jsme pracovali se školami z Řecka a Francie. V rámci projektu jsme měli naplánována 3 lokální setkání na českých školách. Díky vyhlášení nouzového stavu se nám však podařilo uskutečnit pouze předvánoční lokální setkání na Masarykově náměstí v Ostravě, kde jsme si společně zazpívali vánoční písně ve 3 jazycích a poté jedno další – na Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě – Porubě. Finálním výstupem bylo vytvoření online a offline slovníku ve třech jazycích, které momentálně dokončují partneři z Francie. Žáci se za celou dobu realizace projektu seznámili s různými online aplikacemi, čímž si kromě zdokonalování jazykových kompetencí systematicky rozšiřovali i oblast digitální gramotnosti.

Na konkrétní výstupy se můžete podívat na následujícím odkazu:

https://twinspace.etwinning.net/104242/home

Mgr. Petra Lasotová

Jednotná přijímací zkouška bude 8. a 9. června 2020

Ministerstvo školství připravilo projekt „Přijímačky bez obav“, v rámci kterého si studenti mohou testy nanečisto online procvičit.
Na čtyřleté obory se budou zkoušky konat 8. června, na víceletá gymnázia o den později. „Prodloužili jsme čas pro složení zkoušky, a to o 15 minut v případě matematiky a o 10 minut v případě českého jazyka,“ uvedl ministr školství Robert Plaga.

Online test zdarma

Příprava na přijímací zkoušky je náročná, a tak vám možná přijde vhod test z českého jazyka nebo matematiky, který si můžete zdarma vyplnit na našem webu. Vaše dítě si tak snadno udělá představu, jak na tom v jednotlivých předmětech je a co a jakou formou je dobré začít pilovat.


  • online testy z českého jazyka a matematiky jsou zde přístupné ZDARMA
  • vyplnění testu zabere maximálně 30 minut
  • výsledek testu zašleme obratem na vámi uvedenou e-mailovou adresu
  • díky výsledkům zjistíte, na čem je potřeba zapracovat a na co se zaměřit v přípravě

https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/on-line-test-zdarma/

Přejeme hodně štěstí. 😉

Po celý školní rok němčináři z 8. ročníku pracovali v zájmovém útvaru “eTwinneři na Formance” na online projektu zaměřeném na životní prostředí a jeho ochranu. V rámci projektu plnili “ekomise”, které sdíleli s projektovými partnery z Řecka, Itálie, Polska, Španělska, Německa, Rakouska, Francie a Turecka. Rozvíjeli si nejen jazykové znalosti, ale také zdokonalovali svou digitální gramotnost. Nyní už všechny žáky čeká závěrečná evaluace a rozloučení. Pokud vás zajímá, jak se žákům podařilo v rámci “ekomisí” propojit mosty mezi partnerskými školami, máte možnost nahlédnout do virtuální třídy TwinSpace.

https://twinspace.etwinning.net/90885/home

Mgr. Petra Lasotová